YAZILIM MODERNİZASYON

Eskimiş yazılım teknikleri ve mimarisini, akış ve arayüzdeki teknik aksaklıkları görmezden gelmek zaman içerisinde kurumunuzun işleyişini yavaşlatabilir, dahası kurumunuzun genel performansını negatif olarak etkileyebilir. Şirketler geliştirmeden çok bakıma önem verdiklerinde, ürünün verimliliği kaçınılmaz olarak düşer. Kullanıcı şikayetlerinin artması sonucu BT bakım giderleri ciddi bir şekilde yükselebilir. Sonuçta kurumun itibarı keskin bir şekilde düşer ve bu durum kaçınılmaz olarak müşteri ilgisinin kaybolmasına yol açar.

Mevcut sistemlerinizi; kaynak kodu kalitesi, güvenlik, performans, mimari, veri modeli ve kalitesi gibi başlıklar altında inceleyip iyileştirme önerilerimizi sunuyoruz.

Mevcut sistemlerinizi; kaynak kodu kalitesi, güvenlik, performans, mimari ve veri modeli, veri kalitesi gibi başlıklar altında inceleyip iyileştirme önerilerini sunuyoruz.