SEÇME VE YERLEŞTİRME

BT alanında sunduğumuz seçme ve yerleştirme hizmetimizi, müşterilerimizin hedeflerine göre yapılandırır, özelleştirilmiş yöntemler kullanarak şeffaf, etik ve kalite odaklı bir hizmet anlayışı ile şekillendiririz.

İşe alım uzmanlarımız, hizmet verdiğimiz işletmeler için bir marka elçisi bilinci ile hareket ederek doğru adaylara odaklanırlar.Adayların, işe alım uzmanlığımızı güvenilir bir kariyer planlama ortağı olarakalgılamasına gayret ederiz. Bu sayede seçme ve yerleştirme sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanmasını sağlarız.

Niçin CodeLiman ve Seçme Yerleştirme Yaklaşımımız

Analiz: Öncelikle kurumun ve faaliyet gösterdiği alanların analizini yaparak işe başlarız. Daha sonra kurumun ihtiyaçlarını analiz edip, net bir iş tanımı belirleriz

Arama: Hedefe yönelik ve kişiye özel işe alım stratejilerini belirleriz. Bunun için yerel ve geniş kapsamlı veritabanımızdan faydalanırız. Çevrimiçi ve çevrimdışı bağlantılar, sosyal medya, iş panoları vb kaynaklar sayesinde doğru adaylar ile temasa geçmek için tüm mevcut kanallarımızı kullanırız.

Seçim: Seçim sürecinin tamamına dahil olup süreci yönetiriz. Tüm adaylarımızı, başta iş tanımı ve şirketin kültür ve doğası ile uyumlu olduğu noktaların belirlenmesi için doğrudan ve dolaylı becerilerini analiz ederek yetkinlik temelli görüşmelere tabi tutarız. Gerekli hallerde adaylarımızın ek test ve değerlendirme süreçlerimize katılmalarını sağlarız ve bunun sonucunda müşterilerimize mevcut en iyi adayların kısa bir listesini sunarız. Seçim sürecinde hem müşterimize hem de adaylarımıza gerekli tavsiyelerde bulunarak her iki tarafı destekleriz. Diğer faaliyet alanlarımızdaki deneyim ve bilgilerimizin ışığında ücret ve ek paketler hakkında sektör deneyimimiz ile uyumlu tavsiyelerde bulunuruz.

Yerleştirme: Aday işe başlamaya karar verdikten sonra da aday işe başlayıncaya kadar vermiş olduğumuz destek devam eder. Her şeyin yolunda gitmesi için özen gösterdiğimiz işe alım sürecinin, şirket ve adayların beklentilerini tam olarak karşıladığından emin olmak için sürekli temas halinde olur, belli aralıklarla tarafların bilgi ve görüşlerine baş vururuz.