DIŞ KAYNAK SAĞLAMA

Dahili bir BT ekibi oluşturmanın büyük faydaları vardır. Doğru kişilerle, doğru deneyim ve niteliklerle, şirketinizin özel kurulum ve altyapısı hakkında derinlemesine ve uzman bilgisine sahip bir destek ekibi oluşturmak mümkündür. Ancak dinamik ihtiyaçlar ortaya çıktığında ve çok farklı uzmanlıklar gerektiğinde her zaman dahili BT ekipleri ile bu ihtiyaçları verimli bir şekilde karşılamak mümkün olamayabilir.

Zira dahili bir BT ekibi oluşturmak zaman, sabır ve genellikle önemli sermaye harcamaları gerektirir. Ayrıca günümüzde BT ekipleri içerisinde çok geniş bir yelpazede farklı profillere ve uzmanlıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gereksinimler dönemsel olabileceği gibi her zaman bu profillerin %100 zamanını dolduracak iş yükü mevcut olmayabilir. İlave olarak kurumların İK politikaları ve İnsan kaynakları bütçeleri tüm bu profillerin içeride tutulmasına izin vermeyebilir.

İK maliyetleri söz konusu olduğunda dikkate alınması gereken maliyet kalemleri yalnızca bir kerelik işe alım ücretleri veya aylık ücretler değildir. Bunun yanı sıra ekibinizin güncel kalmasını istediğiniz için sürekli eğitim maliyetlerini ve kritik roller için yedekleme senaryolarını da göz önünde bulundurmanız gerekecektir. En deneyimli BT mühendislerinin bile bilgi eksiklikleri olacaktır. Sadece çok küçük bir takıma güvenmek, hastalık ve tatil durumlarında bile büyük sorunlar yaşamanıza neden olabilir.

Tüm bunların sonucunda işletmeler daha çevik, verimli ve üretken olmaya çalıştıkça, dış kaynak kullanımı eğilimi tüm dünyada artmaktadır. Dış kaynak kullanımı ile BT ekiplerini dönemsel olarak esnek bir şekilde büyütüp küçültebilme, çalışan risklerini azaltma, maliyetleri azaltma ve verimliliği artırma, istihdam edilmesi fizıbl olmayan roller için kaynak bulabilme mümkün olmaktadır.

Dış kaynaklı BT, verimlilik, esneklik ve çevikliğini artırmak isteyen büyük kurumların yanı sıra dahili bir BT iş birimi olmayan veya çok küçük BT ekiplerine sahip olan KOBİ’ler için ideal bir çözümdür. Böylece çok farklı alanlardaki beceri ve uzmanlıklara esnek bir şekilde ve daha düşük maliyetler karşılığında erişme imkânı bulurlar.

Sizi Anlıyoruz: Bugüne kadar farklı ülkelerde ve her ölçekteki şirkette yazılım projelerinden, iş sürekliliğine, kurumsal mimariden BT ve iletişim alt yapıları oluşturmaya kadar yüzlerce proje gerçekleştirdik. Daha önce çalıştığımız kurumlarda çok farklı BT rolleri için yüzlerce mülakat ve işe alım yaptık. Bu bilgi ve deneyimlerimizin ışığında sizi anlıyor ve nokta atışı yaklaşım ile uzman profesyonellere çok kolay ve hızlı bir şekilde erişmenizi sağlıyoruz.

Size sadece en iyileri sunuyoruz: Halen farklı BT projeleri yapmaya devam ediyoruz. Bu sayede yetenek havuzumuzu hem kapasite hem de yeni roller ile sürekli besliyoruz. İhtiyaçlarınıza ve beklentilerinize en uygun kısa listeler hazırlayıp vaktinizi gereksiz olarak çalmaksızın hızla sonuca gitmenizi sağlıyoruz.

BT verimliliğinizi attırmanıza yardımcı olurken BT insan kaynağı risklerinizi en aza indirmenize yardımcı oluyoruz: Dinamik ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde kaynaklarımızı sunup çevikliğinizi ve verimliliğinizi arttırmanıza yardımcı oluyoruz. Size sunduğumuz uzmanların performanslarının yönetiminiz sadece size bırakmayıp, biz de yönetmeye devam ediyoruz. Gerekli hallerde dönemsel uzman havuzlarımızdan geçici olarak uzman sağlayabiliyoruz. Bu sayede izin, hastalık gibi durumlar için risklerinizi azaltmanıza yardımcı oluyoruz.

Maliyetlerinizi optimize etmenize yardımcı oluyoruz: Sağladığımız uzmanlar ile oryantasyon ve eğitim maliyetlerinizi en aza indirgemenizi mümkün kılıyoruz. Bu kaynakları hızla, verimli bir şekilde değerlendirmenize destek veriyoruz.Bu sayede olası gecikmelerden kaynaklanacak ilave maliyetleri yok etmenize yardımcı oluyoruz.