DANIŞMANLIK

Uzun yıllar boyunca farklı kurumlarda edindiğimiz deneyimlerimiz ile Stratejik Planlama, Kurumsal Mimari, Yazılım Çözüm Mimarisi, İş Sürekliliği konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kurumsal Mimari Danışmanlığı

Dijital dönüşüm, Endüstri 4.0 ve diğer gelişen teknolojiler, iş dünyasını sürekli olarak değiştiriyor. Bu nedenle, rakiplerinizin önüne geçmek istiyorsanız, BT ile kurum arasındaki boşluğu doldurabilecek kurumsal mimari yaklaşımlarını uygulamak, bu anlamda mimari bakış açısıyla kurumun mevcut resmini çekmek, mevcut kabiliyetlerini ve zayıflıkları anlamak ve kurumun stratejileri ile aksiyonları arasındaki uyumu veya uyumsuzlukları görmek çok önemlidir. İlk resmi çektikten sonra ise kurumsal mimari yaklaşımını stratejik planlamadan uygulama yaşam döngüsüne, proje portföy yönetimine kadar günlük hayatın bir parçası haline getirmek kritik öneme sahiptir.

Kurumsal Mimari (KM), stratejik girişimleri verimli bir şekilde sunmak için BT ve iş yatırımlarının koordinasyonunu ve uyumunu iyileştirmek için kanıtlanmış, tekrarlanabilir bir araçtır.

Pek çok kuruluş, iş stratejisi ile bu stratejinin uygulanmasını sağlamak üzere teknoloji çözümlerinin sağlanması arasındaki uyumu iyileştirmenin bir yolu olarak KM yöntemlerini araştırmakla ilgilenmektedir.

KM süreçlerinin oluşturulması, KM sisteminin kurulması ve yönetilmesi işin boyutu sebebiyle göz korkutucu bir çaba gibi görünebilir. Ancak, bizim yardımımızla bunun böyle olması gerekmiyor.

TOGAF ve SOA sertifikalı kurumsal mimarlardan oluşan ekibimiz tüm alanlarda çalışır ve kurumunuza ilişkin mevcut görünümü ve bu bağlamda size işinizi oluşturan tüm bileşenlerin tek ve bağlantılı bir görünümünü içerecek şekilde verebilir. Bu strateji, organizasyon, süreç, bilgi, uygulama ve altyapı alanlarında kabiliyetleriniz ve sorunlarınız hakkında şeffaf ve nitelikli bir görünürlük ve izlenebilirliğe sahip olduğunuz anlamına gelir.

Ortaya çıkan görünürlük, bu değişimin etkisini tam olarak anlayarak dönüşüm ve değişim alanlarını hedeflemenize ve planlamanıza olanak tanır. Bu konudaki yaklaşımları, endüstri tarafından tanınan çerçeveleri, standartları ve gösterimleri kullanırız.

Ekibimizin desteği ile şunları elde edersiniz:

 • Mevcut projeleriniz ile stratejiniz arasındaki uyumu görme ve bu projelerin stratejinize katkıları
 • Büyük dönüşüm programlarını yönetebilme
 • Parçalanmış süreçleri optimize edebilecek fırsatları görme
 • Organizasyon yapısı ile strateji ve süreç yapılandırmaları arasındaki sapmaları giderme
 • İş fonksiyonlarını iyileştirmek için uygulamalarda yapılacak geliştirmeleri belirleme
 • İşletme genelinde bilgi ve veri kullanımını iyileştirme
 • Standardizasyon ve BT altyapısının uygulamalar için istikrarlı ve sürdürülebilir bir platform sağladığından emin olma
 • BT maliyetlerini optimize etme
 • Daha iyi bir etki analizi ve değişim yönetimi

Strateji atölyesi ve Stratejik Planlama Danışmanlığı

Stratejinin temeli, nereye yatırım yapılacağını, kime hizmet edileceğini, nasıl rekabet edip kazanılacağını seçmektir. “Strateji, rekabetçi eylemlerin peşinde koşan bir dizi entegre eylemdir.

Strateji, firmanızın kaynaklarını belirli bir kitleye hizmet etmek üzere başarılı bir şekilde nereye uygulayacağınızı seçmektir.

Deneyimli ekibimizle stratejik planlama danışmanlığı kapsamında aşağıdaki temel konuları tartışıp, birlikte anlayıp, keşfetmeye çalışırız:

 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve kilit ortaklar dahil olmak üzere tüm kritik paydaş kitlelerine ilişkin mevcut durumumuz nasıl?
 • Benzersiz avantajlarımız, dezavantajlarını veya zayıf yönlerimiz nelerdir?
 • Fırsatlar veya potansiyel tehditler neler. Bu çerçevede pazardaki yeni gelişmeler ve/veya yeni gelişen teknolojiler bizi nasıl etkileyebilir?
 • Müşterilerimizin değişen ihtiyaçları ve yeni iş alanları, güçlendirebileceğimiz, yatırım yapabileceğimiz veya çıkabileceğimiz alanlar var mı?

Bu tartışmaların sonucunda stratejiyi belirleyip,bu yeni stratejiyi gerçekleştirebilmek için ne gibi önlemler ve aksiyonlar alınması gerektiğini ortaya koymaktayız. Danışmanlık hizmetimizin çıktıları olarak aşağıdaki bilgileri sunmaktayız:

 • Stratejik plan
 • İş modeli tuvali
 • Yatırım seçenekleri ve bunların nasıl değerlendirileceği
 • Olası insiyatifler ve proje sepetleri
 • Sistemler ve destekleyici kaynaklar için temel gereksinimleri
 • Strateji uygulama planı ve master planın neleri içereceği
 • Organizasyonel hedefler ve anahtar performans göstergeleri