Dönüşüme yol verin!

Verimlilik ve çevikliğinize katkı yapan teknolojiler sayesinde rekabet gücünüzü artırın…

“Dönüşüm” için en güvenli liman.

BİZ KİMİZ?

5/5
 • Bilgi Teknolojileri alanında dış kaynak sağlayan, seçme yerleştirme hizmeti sunan, özel yazılım çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanmasında uzmanlaşmış bir bilgi teknolojisi şirketiyiz.
 • Sadece kurumsal mimari ve stratejik planlama gibi çok iyi bildiğimiz konularda danışmanlık hizmeti sağlarız. Ama gerçekten biz kimiz?
 • Müşterilerimizin mimari ve bilgi teknolojileri ekiplerinin bir uzantısı olarak düşünen ve hareket eden bir grup mühendis ve iş insanıyız.
 • Konu teknoloji ve esnek bir iş modeli bulmaya geldiğinde yaratıcı olmaktan korkmayan ve gerektiğinde kolları sıvayan bir ekibiz.

DIŞ KAYNAK SAĞLAMA

İşletmeler daha çevik, verimli ve üretken olmaya çalıştıkça, dış kaynak kullanımı eğilimi tüm dünyada artmaktadır. Dış kaynak kullanımı ile BT ekiplerini dönemsel olarak esnek bir şekilde büyütüp küçültebilme, BT çalışan risklerini azaltma, maliyetleri optimize etme, çeviklik ve verimliliği artırma, istihdam edilmesi fizıbl olmayan roller için kaynak bulabilme mümkün olmaktadır.

 • BT dünyasındaki geniş deneyimimiz ve uzmanlıklarımız ile sizi anlıyor ve nokta atışı yaklaşım ile uzman profesyonellere kolay ve hızlı bir şekilde erişmenizi sağlıyoruz…

ÖZEL YAZILIM GELİŞTİRME

Kurumlarzaman zaman farklı ve karmaşık sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu durumlarda her zaman standart bir yazılım ile verimli ve maliyet etkin bir şekilde çözüm bulunamayabilir. Böyle bir senaryoda hem sorunlarınızı çözüp hem de kurumunuzu bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, sorunlara veya fırsatlara alışılmışın dışında yaklaşmanız gerekebilir…

YAZILIM MODERNİZASYONU

Eskimiş yazılım teknikleri ve mimarisini, akış ve arayüzdeki teknik aksaklıkları görmezden gelmek zaman içerisinde kurumunuzun işleyişini yavaşlatabilir, dahası kurumunuzun genel performansını negatif olarak etkileyebilir. Şirketler geliştirmeden çok bakıma önem verdiklerinde, ürünün verimliliği kaçınılmaz olarak düşer. Kullanıcı şikayetlerinin artması sonucu BT bakım giderleri ciddi bir şekilde yükselebilir. Sonuçta kurumun itibarı keskin bir şekilde düşer ve bu durum kaçınılmaz olarak müşteri ilgisinin kaybolmasına yol açar…

VERİMLİLİK 98%
DÜŞÜK MALİYET 95%
ÖLÇEKLENEBİLİRLİK 98%

SEÇME VE YERLEŞTİRME

BT alanında sunduğumuz seçme ve yerleştirme hizmetimizi, müşterilerimizin hedeflerine göre yapılandırır, özelleştirilmiş yöntemler kullanarak şeffaf, etik ve kalite odaklı bir hizmet anlayışı ile şekillendiririz.

İşe alım uzmanlarımız, hizmet verdiğimiz işletmeler için bir marka elçisi bilinci ile hareket ederek doğru adaylara odaklanırlar. Adayların, işe alım uzmanlığımızı güvenilir bir kariyer planlama ortağı olarak algılamasına gayret ederiz. Bu sayede seçme ve yerleştirme sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanmasını sağlarız.

DANIŞMANLIK

Kurumsal Mimari Danışmanlığı

TOGAF ve SOA sertifikalı kurumsal mimarlardan oluşan ekibimiz tüm alanlarda çalışır ve kurumunuza ilişkin mevcut görünümü ve bu bağlamdasize işinizi oluşturan tüm bileşenlerin tek ve bağlantılı bir görünümünü içerecek şekilde verebilir. Bu strateji, organizasyon, süreç, bilgi, uygulama ve altyapı alanlarında kabiliyetleriniz ve sorunlarınız hakkında şeffaf ve nitelikli bir görünürlük ve izlenebilirliğe sahip olduğunuz anlamına gelir.

Strateji atölyesi ve Stratejik Planlama Danışmanlığı

Deneyimli ekibimizle stratejik planlama danışmanlığı kapsamında aşağıdaki temel konuları tartışıp, birlikte anlayıp, keşfetmeye çalışırız. 

UZMANLIKLARIMIZ

5/5

Sektörel Uzmanlıklar

 • Finans
 • Telekom
 • Ödeme
 • Perakende
 • Üretim

Geliştirdiğimiz Çözümler

 • CRM ve Kampanya yönetim sistemleri
 • Satış gücü otomasyonu
 • Sahtekarlık önleme sistemleri
 • Satınalma platformu
 • Üretim takip sistemleri
 • Kurumsal verimlilik platformları
 • Mobil portal
 • Mobil uygulamalar
 • Kurum içi uygulamalar ve intranet

KullanılanTeknolojiler

 • Web Teknolojileri
 • Mobil Uygulama (native ve cross platformlar)
 • .NetCore
 • Java
 • JavaScript, NodeJS & Angular, React-Native
 • SQL, NoSQL
 • Kafka, RabbitMQ, Azure Service Bus

TAKIM

5/5
Bankalarda ve teknoloji şirketlerinde uzman ve yönetici olarak olarak çalışmış ve çok sayıda dönüşüm programlarını yönetmiş bir BT yöneticisidir. TOGAF Cerified Enterprise Architect, SOA Architect gibi uzmanlıkları bulunmaktadır.
Ertan EFE
Kurucu Ortak / Teknoloji
Bankalarda ve teknoloji şirketlerinde üst düzey yönetici olarak olarak çalışmış ve çok sayıda dönüşüm programlarını yönetmiş bir BT yöneticisidir.
Hüseyin SİVRİ
Kurucu Ortak / Genel Müdür
Çok uluslu teknoloji firmalarında ülke yöneticiliği yapmış, bilişim çözümlerinin satışı alanında deneyimli, yurtiçinde ve yurtdışında birden fazla başarılı start-up firmayı yönetmiş bir satış yöneticisidir.
Cüneyt KAYNAR
Kurucu Ortak / Satış

BİZE ULAŞIN

5/5

Adres:

CodeLiman Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş.

Acıbadem, Çeçen Sokağı No:25 Akasya AVM A1 Blok Kat : 24 No: 130 Üsküdar / İstanbul

Tel: +90 216 999 0313

E-Posta: bilgi@codeliman.com

KVKK Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz CodeLiman Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş. (“CodeLiman”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.